Промишлена база за производство на фуражи – Подгумер

Промишлена база за производство на фуражи – Подгумер

Произвежда храни за едър и дребен рогат добитък, кокошки, пуйки, патици, гълъби, гризачи,  а така също и за други домашни любимци. Произвежданите храни са с утвърдена и защитена търговска марка „Космонавт11“. Наличието на сортировъчни, пресевни, смесителни, дозиращи и опъковъчни машини гарантира високото качество на предлаганите храни и фуражи.

Видове фуражи

ВИДОВЕ КОМБИНИРАНИ ФУРАЖИ Комбинираните фуражи включват само концентрирани фуражи и фуражни добавки. Според това, каква част от дневната дажба представляват, комбинираните фуражи са пълноценни, допълващи протеинови концентрати. Пълноценни комбинирани фуражи

Фуражо-производство

Фуражното производство е организирано във фуражен цех, находящ се в с. Подгумер. В него се произвеждат смески и концентрирани фуражи за птицевъдството и други сектори на животновъдството.

Храна за гълъби – общ преглед

Храна за гълъби Гълъбите са зърноядни птици. Te поглъщат различни семена и вече попаднали в човката им, ги съхраняват в гушите си и остават там докато омекнат. И чак след като са добре омекнали тези зърна преминават в стомаха, където биват добре смлени и раздробени. Точно за това е от голямо значение с каква комбинация […]

Промишлена база за производство на фуражи - Подгумер

Предлагаме следните съставки за изготвяне на фуражи

За нас

Космонавт 11-ЕООД е основана през 2000 г.. Основната дейност е производство и продажба на комбинирани фуражи за селскостопански животни и домашни любимци.

Виж още . . . !

Видове фуражи

Комбинираните фуражи включват само концентрирани фуражи и фуражни добавки. Според това, каква част от дневната дажба представляват, комбинираните фуражи са пълноценни, . . .

Виж още!

„Космонавт11“

Запазена търговска марка

. . .

Page Views

146452

visitors

63075

Фуражо-производство

Фуражното производство е организирано във фуражен цех, находящ се в с. Подгумер. В него се произвеждат смески и концентрирани фуражи за птицевъдството и други сектори на животновъдството.

Промишлена база за производство на фуражи – Подгумер

Произвежда храни за едър и дребен рогат добитък, кокошки, пуйки, патици, гълъби, гризачи,  а така също и за други домашни любимци. Произвежданите храни са с утвърдена и защитена търговска марка „Космонавт11“. Наличието на сортировъчни, пресевни, смесителни, дозиращи и опъковъчни машини гарантира високото качество на предлаганите храни и фуражи.