Промишлена база за производство на фуражи – Подгумер

 Космонавт11За нас

Космонавт 11 е фирма основана през 1989 г за производство и продажба на комбинирани фуражи за селскостопански животни и домашни любимци

Разполага с производствени площи в с. Подгумер и магазини за продажба на дребно в някой населени места около София.

Склад на производствена база - Подгумер

Промишлена база за производство на фуражи – Подгумер произвежда храни за едър и дребен рогат добитък, кокошки, пуйки, патици, гълъби, гризачи,  а така също и за други домашни любимци. Произвежданите храни са с утвърдена и защитена търговска марка „Космонавт11“

Наличието на сортировъчни, пресевни, смесителни, дозиращи и опъковъчни машини гарантира високото качество на предлаганите храни и фуражи.

В процеса на приготвянето се следи за стриктното спазване на рецептите според изискванията за отглеждането на съответните животни.

Инсталирани са мощности за палетизиране с цел ускоряване на срока за доставка до клиентите.

Космонавт 11 предлага пълен асортимент от висококачествени фуражи за всички категории селскостопански животни и птици, пакетирани в торби от по 10, 25 и 40 кг.
Педлагат се и храни по индивидуални рецепти според изискванията на клиентите или според изискванията за отглежданите от тях хибриди