Фуражо-производство

Производствена база за фуражи "Космонавт 11" в с. Подгумер

Производствена база за фуражи Космонавт 11 в с. Подгумер

Промишлен комплекс за производство на фуражи.

Промишлен комплекс за производство на фуражи разполага с покрити производствени и складови площи на територията на територията на с. Подгумер. Фуражното производство е организирано във фуражен цех с площ от 1800 м.кв. В него се произвеждат смески и концентрирани фуражи за птицевъдството и други сектори на животновъдството.


За постоянното качество на фуражите във Фуражния цех се спазват всички изисквания на агенцията за АНАЛИЗ НА ОПАСНОСТИТЕ И КОНТРОЛ НА КРИТИЧНИТЕ ТОЧКИ (НАССР) във фуражното производство.

За подобряване на минералния и витаминния състав на фуражите в производството се използуват биоконцентрати на Световно утвърдени производители.
Предприятието произвежда фуражи с утвърдената собствена търговска марка „Космо“. и е коректен партньор на много животновъдни фирми от цялата страна.